etusivulle    rekisteröinti    puheajan lataus    puhelutili    palvelut    hinnasto    ohjeet    yritys

Hotcomin access-numero: 013 77 0130

 
   

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispäivä: 16.05.2018
1. Rekisterinpitäjä:
  Hotcom Oy
Kankurinkatu 4-6,
PL 133, 05801 Hyvinkää
Puh. 019415182
support@hotcom.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
  Sami Virtanen
Kankurinkatu 4-6,
PL 133, 05801 Hyvinkää
Puh. 019415182
sami.virtanen@hotcom.fi
3. Rekisterin nimi:
Hotcom asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Palveluiden toteutus ja kehittäminen, asiakassuhteen ylläpito ja mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.
5. Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä puhelu- ja maksuhistoria.
6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan ilmoittamat tiedot sekä palveluiden käytöstä syntyvä informaatio.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön edellyttämissä rajoissa. Muihin käyttötarkoituksiin tietoja luovutetaan vain tapauskohtaisesti asiakkaan erikseen antamalla luvalla.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
  A) Manuaalinen aineisto:
Henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti.
B) Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
Sähköisesti tallennetut tiedostot sijaitsevat suojatulla palvelimella Suomessa.
10. Tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista:
Asiakkaalla on oikeus pyytää korjaamaan antamiaan henkilötietoja sekä oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
12. Henkilötietojen säilytysajat:
Puhelu- ja maksuhistoriaa säilytetään kahdentoista(12) kuukauden ajan. Hotcom varaa oikeuden poistaa puhelutili ja kaikki siihen liittyvät tiedot ilman erillistä ilmoitusta jos asiakas ei ole käyttänyt palvelua ( ei yhtään yhdistynyttä ulkomaanpuhelua ) edeltävän kahdentoista(12) kuukauden aikana.
     
13. Evästeet:
Käyämme istuntokohtaisia evästeitä parantamaan online-järjestelmämme käyttäjäkokemusta.
     
 

Copyright © 2006-2020 Hotcom Oy   ●   Tietosuojakäytäntö